OK0MAR OK0MAR OK0MAR OK0MAR OK0MAR OK0MAR OK0MAR

Parametry

Převaděč OK0MAR se nachází na východě Brna na Stránské skále. Převaděč obsahuje jako jeden z prvních technologii diverzitního příjmu, kterou již dlouhou dobu hojně využívají mobilní operátoři pro zlepšení příjmu v podmínkách náročných pro šíření rádiových vln. Diverzita potlačuje vliv odrazů od překážek a úniků signálu využitím nezávislých cest. OK0MAR využívá prostorovou diverzitu, která v tomto konkrétním případě spočívá ve využití dvou přijímačů připojených k různým anténam. Přepínání RX cest řeší analogový přepínač 4053 řízený procesorem ATtiny13 s firmwarem by OK2CME.


Unikátní OK0MAR se nachází ve východní části Brna, kde v nadmořské výšce 305 m pokrývá Brno a široké okolí. Především zásluhou slušného QTH, které zajistil OK2IG, je převaděč slyšet na velké části jižní Moravy a dostávají se k nám poslechové reporty až z Bratislavy. Bližší informace o pokrytí najdete v sekci Pokrytí.

Současná situace s kmitočty v pásmu 70 cm nám neumožnila vybrat unikátní kmitočet, kde by nehrozilo rušení s jiným převaděčem v ČR nebo okolních státech. Po koordinaci, se kterou nám velmi pomohl Broněk OK2JIB, byl jako nejméně kolizní zvolen kmitočet 439,300 MHz. Abychom potlačili riziko kolize, zvolili jsme odlišný subtón (77,0 Hz), než používají další zařízení na tomto kmitočtu.

Převaděč byl spuštěn: SOBOTA 21.1.2012

Vedoucím operátorem OK0MAR je Markéta OK2MAR

Echolink je ve stádiu přípravy.


Zařízení:

 • 1 x převaděč HIP2000
 • 1 x HIP 2000 v úpravě „pouze RX“
 • Diversity controller by OK2CME
 • Duplexer Suhner
 • Dutinový filtr pro druhý RX
 • ANT X300N – TX+RX
 • 4 x dipole – diverzitní RX, maximum směr SZ
 • koaxiální kabel RG-8Parametry

 • Kmitočet:
  • TX 439,300 MHz
  • RX 431,700 MHz
  • odskok -7,6 MHz
 • Dual squelch 77,0 Hz - Analogový squelch funguje jen pro extra silné stanice
 • Výstupní výkon: 20W
 • Zisk hlavní antény X300: 8 dBd
 • Zisk pomocné RX antény: 9 dBd směr SZ
 • Výška antény nad zemí: cca 10 m
 • QTH: Stránská skála, cca 305 (+5) m n. m., JN89IE